FORD BẮC GIANG
Điện thoại: 0987.380.232
Địa chỉ: Thôn Riễu, Xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Email: quoccuonghnauto@gmail.com
Website: www.fordbacgiang.net